ATENCIÓ A L'INFANCIA I L' ADOLESCÈNCIA

PROJECTES

Desenvolupem diferents projectes que tienen com a objectiu principal oferir suport i proveir d’eines socioeducatives a adolescents en risc d’exclusió social de la Vila de Blanes i rodalies. Pretenem treballar amb els/les adolescents i les seves famílies, tot oferint un acompanyament social, educatiu i emocional, de tal manera que es puguin adquirir, recuperar o mantenir les habilitats socials, de comunicació, de relació, de convivència, etc. Hem coordinat diferents projectes com el Servei d'Intervenció Socioeducatiu de l'Ajuntament de Blanes, casals, esplais, classes de reforç escolars, etc.