ATENCIÓ A L'INFANCIA I L' ADOLESCÈNCIA

ESPAI JOVE 3.0

El projecte té com a finalitat oferir suport i proveir d’eines socioeducatives a adolescents en risc d’exclusió social de la Vila de Blanes. Pretén treballar amb els/les adolescents i les seves famílies, tot oferint un acompanyament social, educatiu i emocional, de tal manera que es puguin adquirir, recuperar o mantenir les habilitats socials, de comunicació, de relació, de convivència, etc. Els adolescents estan derivats pels Serveis Socials Bàsics de Blanes.