TUPPER CALENT

El projecte de Tuppper Calent consisteix en un servei de distribució d'àpats preparats dirigit a persones que, per la seva situació econòmica, social i/o de salut, no tenen la possibilitat d’adquirir i/o elaborar el menjar de manera autònoma al seu domicili o lloc de residència. Per tant són persones que es troben en greu risc d'exclusió social i necessiten una ajuda temporal d'aliments.

El servei es proveeix mitjançant cuina pròpia, de manera que el menjar es preparat diàriament pel servei de menjador de la residència d'acollida temporal que forma par t de l'Entitat.