QUI SOM

MISSIÓ

Lluitar contra la pobresa i el risc d'exclusió social i les seves conseqüències en la vida de les persones facilitant i desenvolupant recursos i projectes per restaurar l'autonomia personal i el màxim potencial de les persones.
Ser una entitat de referència en el desenvolupament de programes i recursos rellevants per la restauració integral de les persones i de la seva dignitat, així com aconseguir els canvis necessaris per garantir el compliment dels seus drets bàsics. 

VALORS

Som una xarxa de persones compromeses perquè totes les persones que integrem el Bon Samarità ens identifiquem amb els valors següents: Respecte, Responsabilitat, Dignitat, Esforç, Compromís, Generositat, Solidaritat i Ètica Cristiana. 
Aquests valors ens defineixen com a membres actius de l'organització i ens ajuden a avançar per assolir la missió proposada i a construir el món al qual aspirem.