LLAR "COM A CASA" (Refugiats Ucraïna)

El 24 de febrer del 2022 les tropes russes van creuar la frontera amb Ucraïna i van envair alguna de les seves ciutats, aquest va ser l’inici de la guerra a Ucraïna, una guerra que encara perdura per la resistència del país al ser envaït per Rússia, i que conseqüentment, a portat al país a trobar-se en una situació de màxima vulnerabilitat i en la que la màxima prioritat ha estat protegir als civils.

Des de la ONG El Bon Samarità com a col·laboradors de la ONG SOW vam voler donar suport als col·lectius més vulnerables i afectats per la guerra, els nens. Per aquest motiu i amb aquesta premissa, sota el suport de SOW i altres sponsors, el Bon Samarità va acollir l’orfenat Native home, el qual vam portar des de Ucraïna i va arribar al municipi de Blanes el dia 6 d’abril del 2022. Des d’aquest dia hem estat vetllant per la seguretat, integritat i integració dels 32 nens i 6 professionals Ucraïnesos, cobrint totes les seves necessitats bàsiques, educatives i d’oci. Aquest 28 menors es troben sota la tutela de la Generalitat de Catalunya.