RESIDÈNCIA D'ACOLLIDA TEMPORAL

La Residència d’ acollida Temporal del Bon Samarità, presenta un programa integral, el qual es fonamenta en principis ètics cristians, que contempla la residencia de la persona assistida durant un període específic, determinat pel tipus de problemàtica d’ingrés i el ritme de recuperació. Un programa dirigit a restaurar les diferents àrees deteriorades que han dut a la persona a la situació prèvia a l’ingrés i a una recuperació de les seves habilitats personals i socials. El Bon Samarità, amb aquest projecte, té l’objectiu d’oferir a tot aquell qui ho necessiti un entorn familiar d’ acollida on gaudir d’un suport físic, emocional i psicològic diari dut a terme per diferents professionals interns i externs.