RESIDÈNCIA D'ACOLLIDA TEMPORAL

La Residència d’ acollida Temporal del Bon Samarità, presenta un programa integral, el qual es fonamenta en principis ètics cristians, que contempla la residencia de la persona assistida durant un període específic, determinat pel tipus de problemàtica d’ingrés i el ritme de recuperació. Un programa dirigit a restaurar les diferents àrees deteriorades que han dut a la persona a la situació prèvia a l’ingrés i a una recuperació de les seves habilitats personals i socials. El Bon Samarità, amb aquest projecte, té l’objectiu d’oferir a tot aquell qui ho necessiti un entorn familiar d’ acollida on gaudir d’un suport físic, emocional i psicològic diari dut a terme per diferents professionals interns i externs.

PROJECTE RECUPERACIÓ H'ABILITATS PERSONALS I SOCIALS

El programa ofereix un projecte de obtenció o recuperació de les habilitats personals i socials de la persona assistida amb l'objectiu de facilitar l'integració i la comunicació efectiva i satisfactoria dels mateixos. A partir de dinàmiques socials i de diferents activitats, l'equip de professionals acompanyen i evaluen el procès individual de les persones. 

Aquest programa es factible gràcies al suport de diferents entitats i com:

- AJUNTAMENT DE BLANES

- SUBVENCIÓ SOI ( DIPSALUT - DIPUTACIÓ DE GIRONA)

- FONS DE LA PROPIA ENTITAT